Pomiń menu

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

Na przełomie sierpnia i września GBP w Sędziejowicach oraz Forum Młodych Ludowców w ramach festynu rekreacyjnego zorganizowały konkurs z wiedzy o samorządzie terytorialnym

Konkurs przeprowadził w imieniu uczestników akcji „Masz głos, masz wybór” radny Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.

Pytania uczestnikom zabawy zadawała komisja złożona z: Wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego, Radnego Rady Gminy Daniela Angermana oraz Prezes ZG PSL w Sędziejowicach Marek Krawczyk.

Kto pierwszy udzielił poprawnej odpowiedzi, otrzymywał upominki od Forum Młodych Ludowców. Pytania dotyczyły min. kompetencji Rady Gminy, Wójta czy Sołectw wchodzących w skład naszej gminy.