Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica

Jesteśmy na etapie tworzenia grupy reprezentatywnej.

Podczas pikniku uczestnicy zabawy mogli składać swoje propozycje na zagospodarowanie miejsca nad jeziorem w Ostrowie oraz zgłosić swoje uczestnictwo w pracach grupy, która opracuje społeczną koncepcję na plażę w Ostrowie. Jeszcze w tym tygodniu udamy się do organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy i do pracowników urzędu po to aby zachęcić ich do udziału w pracach grupy. Chcemy również pozyskać młodzież i mieszkańców do dalszego działania. Aby opracować społeczną koncepcję potrzebujemy ludzi o zróżnicowanym wieku i z różnych środowisk. O pracach grupy niebawem poinformujemy.