Pomiń menu

Nowak zaszokowany

W dniu 26 października 2012 rok, odbyło sie spotkanie sondażowe organizacji pozarządowym przed konsultacją "Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami  Pozarzadowymi na 2013 rok". W czasie spotkania Burmistrz Zdzisław Martyna, Sekretarz Urzędu Jarosław Szewczyk i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jolanta Grzegorzewicz przedstawili nowy sposób podejścia do konsultacji społecznych.

Zaproponowali oni bowiem, że najpierw organizacje pozarządowe przedstawią swoje propozycje do programu, które należy przedstawić w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, na podstawie których zostanie opracowany program, który ostatecznie zostanie przedyskutowany na spotkaniu w dniu 15 października. Burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna mówił, że wobec szczupłości środków, należy ich szukać również poza gminą. Pani Jolanta Flakowska ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Ekwans” o możliwościach skorzystania z funduszy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz innych. Zaoferowała również pomoc w pisaniu wniosków. Pan Roman Trzop z Koła Polskiego Związku Wedkarskiego mówił o problemach wędkarzy i ich potrzebach . Pan Ryszard Nowak z Fundacji „Przyszłość i Rozwój” był pozytywnie zaszokowany nowym podejściem urzędników gminnych to trybu procedowania w przygotowywaniu uchwał. Spodobało mu się, że nareszcie można mieć wpływ, zaproponował pomoc innym w pisaniu wniosków zaprosił wszystkich do korzystania usług fundacji. Powiedział również, że z przyjemnością przedstawi swoje propozycje na piśmie. Kazimierz Didyk – Prezes Stowarzyszenia LGD „Wspólne Źródła” poinformował o możliwościach aplikowania środków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kobiety z KGW mówiły o swoich potrzebach, a działacze sportowi z LZS-ów o swoich. Wszyscy wyszli ze spotkania zadowoleni i pełni nadziei, że idzie nowe. Brawo gminni urzędnicy.