Pomiń menu

PEŁCZYCE. Ile zarabiają nasi samorządowcy? Rok 2012

Obowiązek rocznego przedstawiania oświadczeń majątkowych przez radnych został wprowadzony aby zapobiegać korupcji i wzbogacenia się wykorzystując środki budżetowe. Tak zaplanował Ustawodawca w Ustawie o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

Jednak w tak małej miejscowości jest bardzo trudno znaleźć radnych, którzy nie zarabiają ze środków Gminy, pośrednio poprzez rodzinną wspólnotę majątkową lub bezpośrednio jako pracownicy oświaty samorządowej, która jest zarządzana przez Kartę Nauczyciela i odbiega od definicji pracownika gminy. W tym przypadku gmina Pełczyce jest przykładem jak można łączyć obowiązki radnego i nauczyciela pobierającego pensję z budżetu, który sami uchwalają. Mało tego, jak wśród nauczycieli najlepiej zarabiający są radni gminy. Dlatego co roku staramy się sprawdzić oświadczenia majątkowe i porównywać je do roku poprzedniego, gdyż jeśli przepisy prawne tego nie zabraniają co najmniej etyka i moralność powinna być na straży godnego zachowania tych, którzy piastują funkcje zaufania publicznego.Owszem sytuację ekonomiczną naszej gmina, którą radni współtworzą można określić jako kryzysową i w stosunku do długu publicznego sięgającego ponad 90% i w stosunku do przeciętnego dochodu na jednego mieszkańca gminy, który wynosi 683,14 zł miesięcznie tj. 8197,68 rocznie wg. źródła Ministerstwa Finansów.
Poniżej przedstawiamy ranking zamożności radnych zgodnie z ich oświadczeniem majątkowym, szczególnie zwracając uwagę, iż są one w większości przypadków wypełnione niedbale bez podania źródła dochodów albo są one całkowicie ominięte z rażącym naruszeniem prawa.