Pomiń menu

Prezentacja wyników monitoringu w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawiające wyniki monitoringu spójności i trafności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 października o godz. 17, w sali obrad Rady Miasta w budynku Ratusza (pl. Łokietka 1).

Na spotkaniu zostanie zaprezentowany raport oraz wyniki monitoringu funduszu korkowego. Następnie odbędzie się dyskusja „Czy w Lublinie można efektywniej zarządzać środkami z funduszu korkowego?”.

Fundusz korkowy to potoczne określenie na pieniądze pochodzące z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zasilające budżet gminy. Nie mogą one jednak trafiać do wspólnego worka i być wydawane na dowolny cel. Środki z korkowego powinny być przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii. To, jaki sposób najlepiej służy temu celowi, powinno być określone w rocznym Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Autorem raportu i jednocześnie organizatorem spotkania jest nasza fundacja. Spotkanie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.