Pomiń menu

Spotkanie organizacji pozarzadowych w Korfantowie

 W dniu 5 października br w siedzibie Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych Gminy Korfantów. W spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Bernacki i Wojciech Kłokosiński ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari”, Teresa Mizera i Krystyna Suchy ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rzymkowice, Grzegorz Saga z Gminnego Związku LZS, Ryszard Nowak z Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów.

W spotkaniu wzięła udział Jolanta Grzegorzewicz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Specjalnym gościem była pani Aleksandra Chlewicka, która wyraziła chęć współpracy z organizacjami w naszej gminie.

W trakcie spotkania gospodarz poinformował partnerów o działaniach i dokonaniach fundacji szczególnie jeśli chodzi o zadania w zakresie akcji Masz Głos, Masz Wybór, przygotowywanej debaty budżetowej i innych działaniach programowych fundacji. Powiedział, że nadszedł czas byśmy zaczęli współpracować dla wspólnego dobra. Grzegorz Saga, Krzysztof Bernacki oraz Teresa Mizera wyrazili wolę współpracy i nawiązywania bliższych kontaktów między organizacjami. Uczestnicy zwrócili uwagę, na to by współpraca polegała na partnerstwie, wskazywali trudności w realizacji projektów, wyrażali potrzebę pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie rozliczania projektów. Ryszard Nowak zachęcał do współpracy w Partnerstwie Lokalnym „Innowacyjny Powiat Nyski – na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.” Jolanta Grzegorzewicz wyraziła chęć współpracy Gminy Korfantów z organizacjami i poinformowała, że przygotowywany jest nowy projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Uczestnicy postanowili, że będą się spotykać co najmniej raz w kwartale, następne spotkanie jest planowane na grudzień br.

Gość spotkania Aleksandra Chlewicka poinformowała uczestników spotkania o możliwościach pozyskiwania funduszy w roku 2013 oraz w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014 – 2020, zachęcała również do szerszej współpracy organizacji nie tylko przy projektach, a także w zakresie Partnerstwa Lokalnego „ nnowacyjny Powiat Nyski”