Pomiń menu

Stowarzyszenie JES szkoli wolontariuszy

Stowarzyszenie "JES" ze Starachowic, realizujące zadanie "Naprawmy To", działa na wielu płaszczyznach. W czerwcu utworzyli w mieście Centrum Wolontariatu. Od tamtej pory prowadzą biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej i szkolą ludzi chętnych, aby dobrowolnie pomagać innym.

15 października, wraz z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP zorganizowali szkolenie o wolontariacie dla młodzieży ze Starachowic. Na pytania kim jest wolontariusz i jak można nim zostać odpowiadał uczestnikom prowadzący Jakub Kubiec, trener z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Wyjaśniał na czym polega praca wolontarystyczna, jakich formalności należy dopełnić oraz jak współpracować z lokalnymi Centrami Wolontariatu. Uczestnicy brali udział w dyskusji i zadawali pytania. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 osób. Kilkoro uczestników już zadeklarowało współpracę.

– W starachowickiej młodzieży drzemie duży potencjał. Szkolenie miało na celu pokazać jak i gdzie można go wykorzystać. Jednym z takich miejsc jest Centrum Wolontariatu, do którego zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy potrzebującym – zachęca Andrzej Kasperkiewicz, koordynator Centrum.

Centrum Wolontariatu w Starachowicach prowadzi Stowarzyszenie „JES”. Adres: Starachowice, Aleja Armii Kra­jowej 27, Komenda Powiatowa Po­licji (wej­ście po prawej stronie po scho­dach). Dyżury koordynatorów: wtorek 8:00-10:00, czwartek: 15:00-17:00. Kontakt: [email protected] , www.jes.org.pl/wolontariat .