Pomiń menu

Zawieś uwagę na Szubienicach

Z wielką radością chcieliśmy poinformować że po długich staraniach i trudnych negocjacjach, grupa inicjatywna Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej Zatorze, uzyskała od prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza pisemne zapewnienie, że zebrane w zadaniu Wspólna Przestrzeń opinie mieszkańców, zostaną uwzględnione przy sporządzaniu wytycznych konkursu architektonicznego na zagospodarowanie placu Dunikowskiego w Olsztynie.

Plac w chwili obecnej niezgodnie z zapisami w planie zagospodarowania wykorzystywany jest jako parking. Społecznicy z naszego miasta (m.in Forum Rozwoju Olsztyna  i Święta Warmia) od wielu lat zabiegają o usunięcie samochodów i przywrócenie tej przestrzeni mieszkańcom.

Jeszcze jednym ciekawym aspektem tego miejsca jest pomnik Xawerego Dunikowskiego. Monumentalne dzieło, potocznie nazywane przez mieszkańców szubienicami, pierwotnie nosiło nazwę „Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej”. Po przemianach 89 r. nazwę zmieniono na „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”. Wybraliśmy przestrzeń niezwykle trudną, ale również bardzo ciekawą.

Wspólnie z koordynatorem naszego zadania – Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia – przygotowaliśmy formularz ankietowy.
Badania ankietowe prowadzone będą w wspólnie z Kołem Naukowym Socjologów UWM od 16 do 30 października 2012 r.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta formularze ankietowe zostały  wyłożone w BOK olsztyńskiego Ratusza.
Na Platformie Konsultacji Społecznych umieszczono wątek dotyczący Placu Dunikowskiego.
PKS – Rewitalizacja – Plac Dunikowskiego