Pomiń menu

Coraz bardziej dostępni radni!

Na stronie Olsztynka została zaktualizowana, o dane kontaktowe, zakładka "Radni Rady Miejskiej".

Mieszkańcy Olsztynka od dzisiaj mają łatwiejszy dostęp do radnych, ponieważ znajdują się tam adresy e-mailowe, numery telefonów oraz inne dane, które radni udostępnili. Pracę nad zakładką zainicjowali młodzieżowi radni, który przygotowali specjalne formularze, na których radni wpisywali swoje dane kontaktowe. Dane zostały zebrane w trakcie jednej z komisji.

W porównaniu do wersji pierwotnej, zakładka wygląda dużo lepiej. W najbliższym czasie pojawią się również zdjęcia włodarzy. Dodatkowo dane powinny zostać udostępnione na tablicach informacyjnych urzędu miejskiego, na wyróżniających się kartkach.

Zakładkę można zobaczyć pod adresem: http://www.olsztynek.pl/strona-2713-radni_rady_miejskiej.html