Pomiń menu

„Dostępni Radni” już działa!!!

No i stało się! Radni naszej gminy są już dostępni dla mieszkańców poprzez indywidualne adresy e-mail.

Z piętnastu Radnych tylko jeden nie wyraził chęci posiadania nowego adresu mailowego . Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia tego celu, gdyż już wpływają zapytania i konkretne sprawy bezpośrednio do naszych Radnych. Mamy nadzieję, a właściwie pewność, że nowe kanały komunikacji pozytywnie wpłyną na sposób, szybkość i jakość załatwianych przez Radnych różnych spraw i problemów. Szybka reakcja mieszkańców na udostępnioną im możliwość wymiany informacji przez internet pokazała potrzebę, a wręcz konieczność wprowadzenia takich rozwiązań.