Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica – spotkanie w Urzędzie Gminy.

7 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy spotkaliśmy się z Wójtem i przedstawicielami Fundacji Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych (FISE). Pani Ewa Rościszewska i pan Oktawiusz Chrzanowski z Fundacji spotkali się z nami,  ponieważ zainteresowała ich współpraca Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) z Urzędem Gminy.

Gości interesowało wszystko co do tej pory realizowaliśmy. Zadawali pytania związane z powołaniem rady, z naszym udziałem w tworzeniu strategii gminy i działalnością związaną z realizacją projektów razem z Fundacją Civis Polonus oraz Fundacją Stefana Batorego i Pracownią Zrównoważonego Rozwoju. Dopytywali o akcję Masz Głos, Masz Wybór, interesowało ich w jaki sposób zbieramy informacje od mieszkańców gminy na temat zagospodarowania miejsca nad jeziorem w Ostrowie. Przedstawiciele Fundacji zapowiedzieli, że chcą aby nasza współpraca z Urzędem Gminy i działalność jaką prowadzimy posłużyła jako przykład dobrych praktyk i służyła pomocą dla tych, którzy chcą powołać w swoich gminach MRG. Dlatego odbędą się jeszcze spotkania z FISE aby szczegółowo omówić działalność MRGP.