Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica – Urząd Gminy oczekuje na społeczną koncepcję.

Na stronie gminnej są aktualne informacje na temat naszego działania.

Pojawiła się informacja z pracy grupy, która zajmuje się opracowaniem społecznej koncepcji zagospodarowania jeziora w Ostrowie. Oprócz tego na stronie gminnej znajduje się informacja o naszym spotkaniu z FISE, w którym oprócz nas uczestniczył wójt. Podczas spotkania Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka poinformował nas, że Urząd Gminy  czeka na wyniki naszej pracy związanej z zadaniem „Wspólna przestrzeń” i opracowany przez nas raport. Okazuje się, że jak tylko dostarczymy społeczną koncepcję plaży w Ostrowie – gmina będzie mogła ruszyć z pracami związanymi z realizacją projektu plaży. Poniżej umieszczamy linki do strony gminnej:

http://www.pluznica.pl/11-aktualnosci/aktualnosci-2012/314-spotkanie-z-fundacja-batorego-i-pracownia-zrownowazonego-rozwoju

http://www.pluznica.pl/11-aktualnosci/aktualnosci-2012/315-spotkanie-mrgp-z-przedstawicielami-fise