Pomiń menu

Młodzieżowe Rady Sołeckie w Sołectwie Ulaszewo Ludwikowo

Drodzy mieszkańcy, wpadłem na pomysł, aby zaangażować młodzież w poprawę funkcjonowania naszej lokalnej społeczności przez powołanie Młodzieżowej Rady Sołeckiej

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Młodzieżowi radni to osoby uczące się w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, rzadziej szkół podstawowych Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoją gminę, sołectwo – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami gminy.

Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dorośli radni, urzędnicy często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań.

http://ulaszewoludwikowo.phorum.pl/viewtopic.php?f=1&t=114

Zanim przejdziemy do realizacji tego zamierzenia proponuję do końca roku podyskutować na ten temat e-mailami czy na forum (Temat już stworzyłem)