Pomiń menu

PO „CIĘŻKICH BOJACH” JEST KONSENSUS

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, dotyczących przebudowy ulicy Celnej w Nysie, dokonano na wniosek mieszkańców następujących korekt i zmian w opracowywanej dokumentacji projektowej:

– zwiększono odległości między pionowymi piórami żaluzji i dostosowano do wejść sklepowych oraz okien lokali mieszkalnych,
– utrzymano istniejącą organizację ruchu drogowego w ulicy Sobieskiego – ruch jednokierunkowy, a nie jak proponowano w koncepcji – ruch dwukierunkowy,
– skorygowano lokalizację kamer monitoringu wizyjnego,
– zwiększono ilość miejsc parkingowych,
– zmieniono budowę lamp oświetleniowych,
– przeprojektowano strefy zieleni i rekreacji,
– podjęto działania mające na celu porozumienie się właścicieli działki nr 25/2 i Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie zagospodarowania tej działki i remontu elewacji budynku,
– część działki nr 25/2 zostanie przejęta w ramach procedury zrid (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), w celu zagospodarowania na ciąg pieszy ul. Celnej.