Pomiń menu

Sprawozdanie końcowe Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 – Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady złożone przez Forum Rdzawka

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012 Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady  Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka 29.11.2012

                Formularz sprawozdania

1.      Nazwa organizacji: Stowarzyszenie zwykłe Forum Rdzawka

2.      Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29.06.2012

3.      Telefon kontaktowy: 788 748 802

4.      Osoba do kontaktu : Mateusz Wójtowicz, 788 748 802 ,[email protected]

5.      Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Rabka-Zdrój

6.      Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami( instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) .

Kolportaż materiałów do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdrój

7.      Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.) .

18 marca 2012 – utworzenie menu Masz Głos Masz Wybór 2012

20 marca 2012-analiza sytuacji

06 maja 2012 – utworzenie Modelu Komunikacji w gminie Rabka-Zdrój

12 czerwca 2012 – przekazano pisma w sprawie akcji Masz Głos Masz Wybór 2012 do Przewodniczącej Rady Miasta Rabka-Zdrój Marii Górnickiej Orzeł oraz Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój Pani Ewy Przybyło

12 czerwca 2012- przekazano Karty Praw Mieszkańca do Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdrój

18 czerwca 2012 –Urząd Miasta Rabka-Zdrój dodał zakładkę w BIP -Dyżury Radnych

25 czerwca 2012- rozmowa z Przewodniczącą Rady Miasta Rabka-Zdrój o akcji.

Wrzesień 2012-przekazanie szkołom pakietu o edukacji obywatelskiej.

Wrzesień 2012- w celu zwiększenia przejrzystości naszych działań publikujemy w BIP FR informacje kierowane w ramach akcji do urzędów.

Promujemy ! 28 września 2012 r. pod adresem https://eurzad.rabka.pl/eurzad uruchomiona została nowa platforma celem komunikacji elektronicznej mieszkańców z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju. Mieszkańcy mają dostęp do budżetu on-line 24 godziny na dobę, budżet jest codziennie aktualizowany.

Październik 2012- prace nad Forum Rabczańskich Organizacji Pozarządowych i Społecznych(FROPIS)

04 październik 2012- przekazanie uwag i propozycji do programu współpracy

Październik 2012-przyłączenie się do zadań Urząd na Piątkę oraz Co się będzie działo w naszej gminie?

Listopad 2012-sprawozdanie z rocznych działań.

8.      Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania  6

9.      Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.

Rozmowa z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej

10.  W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie.

11.             W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? Chcieliśmy rozpoznać formy kontaktu radnych z mieszkańcami. 18 czerwca 2012 została dodana zakładka w BIP Dyżury Radnych.

Mamy dostępne następujące formy kontaktu z radnymi:

1.Informacja w BIP Rabka –zakładka ‘’Dyżury Radnych’’

2.Skierowanie pisma do radnego/ej na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Rabce-Zdrój

3.Przesłanie e-majla do radnego/ej na adres [email protected] w temacie podając do ,którego radnego/ej jest skierowana wiadomość.

4.Kontakt z radnym/ą na swoim terenie

5.Wobec niskiego zainteresowania stałymi dyżurami, można się umówić z radnym/ą w urzędzie przez sekretariat Rady Miasta Rabka-Zdrój w godzinach przy Urzędu.

6.Kontakt telefoniczny z radnym poprzez Sekretariat Rady Miasta.

7.Przesłać pismo poprzez platformę E-Paup za pomocą formularza Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

8.Pani Przewodnicząca Rady Miasta jest dostępna oprócz dyżuru ,praktycznie cały czas w czasie pracy urzędu.

12.  W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady?

Analiza Dostępne sesje Rady w Rabce-Zdrój

– sesje są otwarte i dostępne dla każdego

– strona urzędu opisuje niektóre elementy sesji Rady Miasta

– portal gorce24.pl opisuje niektóre sesje Rady Miasta

– na rabka.pl i  BIP Rabka-Zdrój są publikowane informacje o nadchodzącej sesji

– na gorce24.pl są publikowane zaproszenia na najbliższą sesję.

13.  Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Największym osiągnięciem ,patrząc w perspektywie początku udziału Forum Rdzawka w akcji od 2008 roku jest to ,że wzrasta zainteresowanie mieszkańców samorządem lokalnym.

Powstają nowe stowarzyszenia, portale lokalne, gazety prowadzone przez stowarzyszenia. 

14.   Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

(1-   brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )

1                     2                        3                      4 +                         5

15.  Dodatkowe uwagi.

W przyszłym roku w Małopolsce będzie nowy BIP.

http://malopolskie.pl/Informatyka/Inicjatywy/?id=2205

oraz na blogu projektu pod adresem http://ruemalopolska.blogspot.com/

Źródło: Informacja publiczna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Forum Rdzawka Formularz sprawozdania końcowego MGMW 2012