Pomiń menu

Wykraczamy poza zadania!!!

Informacje nie tylko o naszych zadaniach.

W związku z prowadzonymi działaniami w ramach Masz Głos, Masz Wybór na terenie gminy Dąbrowa Zielona byliśmy wielokrotnie pytani przez mieszkańców o sprawy niedotyczące bezpośrednio naszych zadań, ale także o  budżet, stopień zadłużenia gminy oraz finanse związane z miejscowymi inwestycjami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli zwróciliśmy się do pani wójt z zapytaniem, czy można by taką informację uzyskać i upublicznić. Odpowiedź, tak zresztą, jak się spodziewaliśmy, była nie tylko twierdząca, ale i błyskawiczna!

W ostatnim numerze gazety „Nowiny z Gminy” wydawanej przez nasze stowarzyszenie „Dąbrowiacy”, została zamieszczona wypowiedź Skarbnika Gminy wyjaśniająca stan finansów jednostki, jej zadłużenie i stan bieżących inwestycji.

Jak widać mieszkańcy i władze gminy w wyniku naszej wieloletniej już współpracy z Masz Głos, Masz Wybór rozpoczęli proces, który prowadzi do coraz lepszej świadomości tych pierwszych i coraz większej otwartości tych drugich.

Miło nam patrzeć na owoce naszej pracy!