Pomiń menu

Zapraszamy na debatę: Mieszczanie w działaniu

Społeczeństwo aktywne, podejmujące inicjatywy, dążące do rozwoju miejsca w którym żyje, pracuje czy tworzy. Czy jest to utopia? Na to pytanie będziemy próbować odpowiedzieć już 6 grudnia w Zamościu.

Stowarzyszenie „Projekt – Europa” zaprasza wszystkich mieszkańców Zamościa na debatę, która dobędzie się pod hasłem MIESZCZANIE W DZIAŁANIU. Debata odbędzie się 6 grudnia br. w godzinach 13:00 -15:00 w sali konferencyjnej Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu (Szczebrzeska 12, Zamość).

Celem spotkania jest wymiana zdań na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju miasta, wagi współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także wskazania kluczowych obszarów dla dobrego życia mieszkańców naszego miasta w kontekście funkcjonowania serwisu NaprawmyTo.pl!

Do udziału w debacie prócz lokalnych Władz, przedstawicieli zamojskich uczelni wyższych, radnych miasta, przewodniczących osiedli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz oczywiście mieszkańców zostali zaproszeni eksperci zewnętrzni. W spotkaniu udział weźmie Jarosław Makowski – Dyrektor Instytutu Obywatelskiego, Ewa Stokłuska badaczka społeczna z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego.

Podczas debaty aktywni mieszkańcy otrzymają raport MIASTO W DZIAŁANIU oraz inne upominki od „Świętego Mikołaja”.

************************************

Ewa Stokłuskaabsolwentka Instytutu Socjologii UW, badaczka społeczna. Pracuje w projekcie Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i jako trenerka w Fundacji Forum Dialogu Między Narodami. Współprowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl i koordynuje rozwój ogólnopolskiego serwisu do mapowania problemów w przestrzeni publicznej Naprawmyto.pl.

Jarosław Makowski (ur. 1973) – dziennikarz i publicysta, dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Studiował filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum w Warszawie. W latach 1999-2005 był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”. Stale publikuje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”. Autor książek: Mistrzowie w krainie życia, Rozmowy nie tylko o filozofii (2001), Dziesięć ważnych słów, Rozmowy o Dekalogu (2002), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku (2003), Trochę zostawić Bogu. Wywiad-rzeka z o. Wacławem Oszajcą (2004) oraz Kobiety uczą Kościół (2007).

Fundacja im. Stefana Batorego założona w 1988 roku przez George’a Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych. Jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.