Pomiń menu

Zawieś uwagę na „Szubienicach”. Po spotkaniu.

15 listopada 2012 roku w odbyła się debata podsumowująca ankietowe badanie opinii mieszkańców przed konkursem architektonicznym na zagospodarowanie Placu Dunikowskiego w Olsztynie.

W spotkaniu które zorganizowała grupa inicjatywna SWAO Zatorze wzięło udział ok. 60 uczestników. Pierwszym prelegentem była Dorota Michalska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Opowiedziała przybyłym o zadaniu Wspólna Przestrzeń i akcji Masz Głos Masz Wybór. Po niej znany badacz dziejów historii Olsztyna Rafał Bętkowski przedstawił rys historyczny placu i pomnika na nim stojącego. Następnie głos zabrał Jerzy Piekarski – doradca prezydenta Olsztyna ds. przestrzeni miejskiej. Przedstawił on perspektywy i możliwości zagospodarowania placu. Kolejnym gościem był Tomasz Birezowski. Zapoznał  mieszkańców z koncepcją zagospodarowania placu stworzoną przez  stowarzyszenia Święta Warmia i Forum Rozwoju Olsztyna.
Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie wyników badań ankietowych. Zaprezentował je Jarosław Skórski ze SWAO, który był jednocześnie osoba prowadzącą debatę.
Po prelekcjach i prezentacjach odbyła  się dyskusja z udziałem pana Jerzego Piekarskiego i mieszkańców Olsztyna.
Wyjaśnił on m.in. że ramowe warunki konkursu zostały już napisane i zostaną uzupełnione o wnioski wypracowane na podstawie badań.

Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się 6 grudnia 2012 r.

Prezentacja wyników badań.

Protokół ze spotkania.

Galeria zdjęć na stronie UM Olsztyna.

Informacje w mediach:

Gazeta.pl – Niezadowoleni z Placu Dunikowskiego. I co z tym zrobić?
Olsztyn24.pl – Podsumowanie badań opinii mieszkańców w sprawie Placu Dunikowskiego.
wm.pl – Parking pod „szubienicami”? Mieszkańcy Olsztyna mówią nie!
Express.olsztyn.pl – Wrota do Parku zamiast parkingu.
Olsztyn.com.pl – Plac Dunikowskiego ”bramą” Parku Centralnego.
Nasz Olsztyniak – Mieszkańcy nie chcą parkingu na Placu Dunikowskiego.
Urząd Miasta Olsztyna –  Plac Dunikowskiego w nowej odsłonie