Pomiń menu

Zawieś uwage na „Szubienicach” – spotkanie.

„Zawieś uwagę na „Szubienicach” to hasło debaty dotyczącej zagospodarowania Placu Dunikowskiego, która odbędzie się 14 listopada (środa) 2012 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej NOT przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie. W trakcie debaty przedstawione zostaną wyniki badań społecznych, które przeprowadziła grupa inicjatywna SWAO Zatorze w ramach zadania Wspólna Przestrzeń.

Badanie opinii publicznej trwało od 16 do 30 października br. Jego celem było poznanie preferencji mieszkańców Olsztyna na temat obecnego i przyszłego wykorzystania placu Dunikowskiego.
Udało się zebrać przeszło 450 ankiet.

Gośćmi i prelegentami będą m.in.:
• Jerzy Piekarski – Doradca Prezydenta Olsztyna ds. kształtowania przestrzeni miejskiej,
• Rafał Bętkowski – badacz historii Olsztyna,
• Tomasz Birezowski – Prezes Forum Rozwoju Olsztyna.

Udział w debacie zapowiedziała także Dorota Michalska (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia – koordynatorka zadania Wspólna Przestrzeń) oraz Olga Skarżyńska (Fundacja im. Stefana Batorego).

Konkurs na zagospodarowanie placu Dunikowskiego ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
SWAO Zatorze otrzymało zapewnienie od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, iż opinie mieszkańców zebrane w badaniu zostaną uwzględnione w warunkach konkursu.

Informacje o spotkaniu ukazały się w olsztyńskich mediach.

Gazeta.pl – Mieszkańcy Olsztyna: plac Dunikowskiego do poprawki
Olsztyn.com.pl – Jakiego Placu chcą mieszkańcy.
Nasz Olsztyniak – Plac Dunikowskiego przed zmianą.