Pomiń menu

Monitoring funduszu korkowego w Zgierzu

Fundacja „Twórczy, Aktywni” od maja do września 2012 roku prowadziła w Zgierzu monitoring funduszu korkowego. Podejmowane działania służyły sprawdzeniu, jak realizowany jest w Zgierzu Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  innych uzależnień oraz wywołaniu dyskusji wokół tematu radzenia sobie przez gminę z problemami alkoholowymi i narkomanią wśród mieszkańców. Wypracowane rekomendacje zostały przedstawione w opracowanym przez fundację raporcie.

Udało się:

–  uzyskać i przeanalizować konieczne dla przeprowadzenia monitoringu dokumenty (m.in. ankiety PARPA G1, Miejskie Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) z lat 2009-2011;

– przeprowadzić wywiady z Prezydent Miasta, Skarbnikiem Miasta, Naczelnik  Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Młodzieży, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP”, Pełnomocnik ds. Młodzieży;

– zorganizować spotkanie podsumowujące wyniki monitoringu;

– zainteresować problemem mieszkańców.

Już po przeprowadzeniu monitoringu zespół złożony z Pełnomocnik ds. Młodzieży, Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczącego Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP” przygotował projekt nowego Miejskiego  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2013 (realizacja rekomendacji dotyczącej zespołowego przygotowania projektu programu). Dostrzeżono zasadność zgłoszonych rekomendacji, w trakcie roku 2013 ma być wypracowany nowy program z bardzo szerokim udziałem zgierzan, oparty na rzetelnych diagnozach.

Nie udało się:

– uczestniczyć w wydarzeniu promującym trzeźwy styl życia (nie było to możliwe, w czasie prowadzenia monitoringu nie było takiego wydarzenia)

Współpraca z samorządem układała się pomyślnie. Od początku prowadzenia monitoringu pozostawaliśmy w kontakcie z Pełnomocnik ds. Młodzieży, odpowiedzialną w Zgierzu za realizację Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Urzędnicy chętnie współdziałali. Nie było większych problemów z umawianiem się na rozmowy z pracownikami urzędu.  Chętnie współdziałała również administrator BIP w Zgierzu. Otrzymywaliśmy terminowo odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej i dodatkowe wyjaśnienia w razie wątpliwości.

Mieszkańcy zainteresowali się problemem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Frekwencja na spotkaniu podsumowującym zadanie była zadowalająca. Po przedstawieniu wyników monitoringu wywiązała się dyskusja, w której brali udział mieszkańcy, urzędnicy, radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych.Opracowany przez fundację raport został przekazany wiceprezydentowi Zgierza (ze wzg na nieobecność prezydent), pełnomocnik ds. młodzież oraz Komisji  Zdrowia i Spraw Społecznych i Komisji Budżetowej.

Spotkanie prezentujące wyniki monitoringu odbyło się 25 września 2012 roku. Na spotkaniu było obecnych około 30 osób. Pojawili się mieszkańcy Zgierza, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, radni a także dziennikarze z lokalnej telewizji  STK Centrum Zgierz.

O spotkaniu, na którym prezentowano wyniki monitoringu, ukazały się informacje w lokalnych mediach:

a)      na portalu  www.ezg.info.pl

Informacja o spotkaniu

http://www.ezg.info.pl/index.php/spoleczenstwo/1269-spotkanie-blaski-i-cienie-partycypacji-spolecznej-w-zgierzu

Relacja ze spotkania

http://www.ezg.info.pl/index.php/spoleczenstwo/1332-czy-w-zgierzu-mozemy-wspoldecydowac?highlight=YToxOntpOjA7czoxMjoicGFydHljeXBhY2phIjt9

b)      dwutygodniku Nowy Zgierski ITZ, nr 19/2012, str. 7

Informacja o spotkaniu

http://www.itz-zgierz.pl/numery

a)      STK „CENTRUM” Zgierz, wydanie z dnia 28.09.2012

Relacja ze spotkania

http://www.centrum.zgierz.pl/index.php/wrzesie-2012

Największym osiągnięciem jest stworzenie płaszczyzny dla partnerskiego dialogu pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami. W październiku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o konsultacjach społecznych, uwzględniając bardzo wiele poprawek zgłoszonych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe, co jest też wynikiem upowszechniania idei partycypacji przez Fundację Twórczy, Aktywni.