Pomiń menu

Na opolszczyźnie jednoczą się.

Dnia 17 grudnia 2012 roku w Opolu przedstawiciele 9-ciu stowarzyszeń i fundacji powołało Federację Opolskich Organizacji Pozarządowych (FOOP), wśród nich jest Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów.

 

Jest to pierwszy krok do wspólnych działań organizacji w zakresie rzecznictwa interesów III sektora, rozwoju współpracy wewnątrz sektora, a także tworzenie partnerstw między sektorowych na terenie województwa opolskiego.

Po zarejestrowaniu FOOP członkowie założyciele mają zamiar otworzyć się na wszystkie organizacje pozarządowe Opolszczyzny, tak aby możliwie reprezentować wszystkie środowiska organizacji pozarządowych i by można było współpracować z władzami samorządowymi województwa.