Pomiń menu

Obywatele upominają się o prawo do miasta

Miasto jest dobrem wspólnym, o które powinnyśmy dbać wszyscy, zarówno decydenci, jak i my mieszkańcy – tak możemy podsumować czwartkową debatę, jaka odbyła się w Zamościu pod hasłem Mieszczanie w działaniu.

Debata Mieszczanie w działaniu, która odbyła się w miniony czwartek w Zamościu została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Projekt-Europa”. Jej celem była wymiana poglądów na temat roli społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju miasta, wagi współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, a także (a może przede wszystkim) wskazania kluczowych obszarów dla dobrego życia mieszkańców naszego miasta w kontekście funkcjonowania serwisu NaprawmyTo.pl.

Na wstępie Ewa Stokłuska, badaczka społeczna z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przedstawiła zebranym mieszkańcom Zamościa idee partycypacji obywatelskiej. Mówiąc o partycypacji obywatelskiej wskazała, że żeby ona zaistniała muszą wziąć w niej udział „aktorzy”, którymi są władze, obywatele, a także organizacje pozarządowe (obywatele zrzeszeni). Zwróciła uwagę na całą gamę obszarów, gdzie do realizowania wspólnych celów zarówno władzy, jak mi mieszkańców miasta jest wręcz niezbędna partycypacja obywatelska. Wymienione zostało m.in. wspólne planowanie przestrzeni, aby była ona jak najbardziej funkcjonalna, planowanie budżetu czy też konsultowanie usług publicznych (transportowych, zdrowotnych). Padło wiele ciekawych przykładów, jak budżet partycypacyjny w Częstochowie czy konsultacje społeczne prowadzone w Hackney (dzielnicy Londynu).

O wadze zrównoważonego rozwoju miasta, mówił z kolei dyrektor Instytutu Obywatelskiego – Jarosław Makowski.

Obywatele coraz częściej korzystają ze swojego prawa do miasta, co przejawia się w coraz dynamiczniejszych ruchach miejskich. – mówił Jarosław MakowskiJeżeli traktujemy miasto jako dobro wspólne, jako przestrzeń, na którą jesteśmy skazani raz na dobre, raz na złe, nie możemy się od niego odwracać plecami. – kontynuował.

Co również ważne dyrektor Makowski wskazał, iż tak naprawdę bogatym miastem jest nie to, które ma siatkę dróg i parkingów w centrum, ale to w którym transport publiczny jest na wysokim poziomie, to gdzie ścieżki rowerowe są budowane.

W drugiej części spotkania do debaty został zaproszony Tomasz Kossowski Wiceprezydent Miasta Zamość, Jan Matwiejczuk Przewodniczący Rady Miasta Zamość oraz Krzysztof Rusztyn Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Miasta Zamość.

Mieszkańcy mieli wiele pytań, m.in. o możliwość zastosowania w Zamościu inicjatywy lokalnej, o sposób prowadzenia konsultacji społecznych, a także o wizje rozwoju miasta w kontekście wykorzystania potencjału intelektualnego jego młodych mieszkańców. Jeden z mieszkańców – pan Mirosław Ferenc zwrócił uwagę na niedostateczny przepływ informacji ze strony zarządzających jego osiedlem, jak i samym miastem co do organizowanych spotkań osiedlowych, sesji miasta i innych ważnych dla mieszkańców wydarzeń. Niestety nie wszystkie udzielone odpowiedzi usatysfakcjonowały mieszkańców, co daje podstawę do organizacji kolejnych debat budujących, a zarazem wzmacniających dialog pomiędzy urzędem miasta, radnymi a mieszkańcami Zamościa.

Debata prowadzona była przez dr Łukasza Kota, dziennikarza i społecznika.

Wiceprezydent Miasta otrzymał oficjalne podziękowania od zarządu Stowarzyszenia „Projekt-Europa”. Uczestnicy debaty dzięki uprzejmości dyrektora Makowskiego otrzymali raport MIASTO W DZIAŁANIU. Dodatkowo prezentacja autorstwa Ewy Stokłuskiej dostępna jest już na stronie organizatora debaty: www.projekteuropa.pl.