Pomiń menu

Owoce debaty „Starachowice – Naprawmy To!”

Starachowiczanie reprezentujący miejskie organizacje społeczne, podczas debaty "Starachowice- Naprawmy To!" podjęli zobowiązanie o współpracy. Stowarzyszenie JES - Jakość Energia Starachowice zwołało spotkanie, napisało statut i zainicjowało powstanie Stowarzyszenia Starachowickich Organizacji Pozarządowych (SOP). Podmiot powołano 8.12.2012 r.

Głównymi celami działania Stowarzyszenia SOP będzie współpraca, wzajemna pomoc oraz reprezentowanie starachowickich organizacji pozarządowych wobec sektora publicznegoPrezesem został Piotr Babicki – jednocześnie prezes Stowarzyszenia JES.

W skład Stowarzyszenia SOP weszły: Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice”, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe nr 50 w Starachowicach, Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło „Kotyzka”, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus” Koło w Starachowicach, Stowarzyszenie Klub „Amazonek”, Stowarzyszenie Słoneczna Integracja, Uczniowski Klub Sportowy „Kamienna”, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Koło Starachowice, Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Zwierzak” Oddział Starachowice oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 3 w Starachowicach.

Pierwszą inicjatywą SOP jest apel do władz miasta i powiatu o porozumienie w sprawie powołania Centrum Organizacji Pozarządowych. Starachowickim NGO zależy na udostępnieniu lokalu, w którym mogłyby posiadać swoje siedziby. Powstanie Centrum wsparłoby społeczników działających na terenie miasta. Miałoby to wpływ na wspólnie realizowane inicjatywy. Ponadto podmioty z dłuższym stażem mogłyby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z rozpoczynającymi swoją działalność.

Stowarzyszenie SOP zachęca do członkostwa i współpracy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu starachowickiego.

Stowarzyszenie SOP w internecie: www.sop.starachowice.pl oraz www.facebook.com/stowarzyszeniesop