Pomiń menu

sprawozdanie końcowe

Oto nasze sprawozdanie:

Formularz sprawozdania
1. Nazwa organizacji:
Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1 77-140 Kołczygłowy
2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.11.2012
3. Telefon kontaktowy: 59 821 35 23
4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail):
Zofia Franc tel. 600 656 142 [email protected]
5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:
Gmina Kołczygłowy, miejscowość – Kołczygłowy

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami( instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) .
Urząd Gminy w Kołczygłowy; Biblioteka Publiczna; Zespół Szkół w Kołczygłowach; Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kołczygłowy
7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.) .
• Udział w szkoleniu 20 – 22.04.2012
• Wysłanie umowy dotacyjnej i kosztorysu – 25.05.2012
• rozwieszenie plakatów informujących o akcji – 25.05.2012
• rozdawanie „kart praw człowieka” – 28 i 30.05.2012
• spotkanie mieszkańców z Radnymi – sala GOK – 05.06.2012
• wysyłanie oficjalnych zaproszeń na Dni Kołczygłów – 06.06.2012
• przygotowanie koszulek dla Radnych – zakup i wykonanie nadruku – 06.06.2012
• wykonanie baneru akcji – 14.06.2012
• dyżury Radnych w specjalnym namiocie podczas „Dni Kołczygłów” – 16-17.06.2012
• Dyżury Radnych – 02.07.2012
• Dyżury Radnych – 06.08.2012
• Spotkanie Radnych z seniorami – 13.08.2012
• Dyżury Radnych – 03.09.2012
• Spotkanie Radnych z młodzieżą szkolną – 14.09.2012
• Spotkanie Radnych z młodzieżą szkolną – 17.09.2012
• Spotkanie Radnych z dziećmi w przedszkolu – 24.09.2012
• Dyżury Radnych – 08.10.2012
• Ankiety „Urząd na 5” – 12-23.11.2012
• Spotkanie z mieszkańcami – Budżet gminny na 2013 r. – 27.11.2012
• Skrzynka podawcza – w trakcie przygotowań
8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.).
Ok. 20 osób
9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane.
Wójt – Wacław Kozlowski; Wice wójt – Teresa Oreńczak; Radni gminy (15)głównie przewodnicząca p Klaudia Brykczyńska oraz Piotr Borkowski, Walentyna Franc , Artur Kalinowski
10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie.
• spotkanie mieszkańców z Radnymi w związku ze Świętem Samorządu Lokalnego –05.06.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 14 mieszkańców
• dyżury Radnych podczas „Dni Kołczygłów” – 16 -17.06.2012 – boisko gminne w Kołczygłowach; organizator – GOK; ok.30 mieszkańców
• Dyżury Radnych – 02.07.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 6 mieszkańców
• Dyżury Radnych – 06.08.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 5 mieszkańców
• Spotkanie Radnych z seniorami – 13.08.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 15 mieszkańców; temat: Środki unijne dla seniorów
• Dyżury Radnych – 03.09.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 7 mieszkańców
• Spotkanie Radnych z młodzieżą szkolną – 14.09.2012 – Zespół Szkół w Kołczygłowach – organizator – GOK; ok. 50 mieszkańców; temat: Radni sprzątają gm. Kołczygłowy z młodzieżą szkolną w ramach akcji „Sprzątanie Świata”
• Spotkanie Radnych z młodzieżą szkolną – 17.09.2012 – Zespół Szkół w Kołczygłowach – organizator – GOK; temat: Inwestycje gminne widziane oczami młodzieży
• Spotkanie Radnych z dziećmi w przedszkolu – 24.09.2012 – Przedszkole w Kołczygłowach; – organizator – GOK; ok. 40 mieszkańców; temat: Czytanie dzieciom bajek w przedszkolu przez Radnych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
• Dyżury Radnych – 08.10.2012 – sala GOK – organizator – GOK; 6 mieszkańców
• Ankiety „Urząd na 5” – 12-23.11.2012; sala GOK – organizator – GOK; 220 mieszkańców
• Spotkanie z mieszkańcami – Budżet gminny na 2013 r. – 27.11.2012 – miejsce i organizator – Urząd Gminy; 20 mieszkańców
• Skrzynka podawcza – w trakcie przygotowań

Podczas całej akcji MGMW Radni podczas każdego spotkania rozdawali „Karty Praw Mieszkańca” ostatecznie wydano ich ok. 400 sztuk.
Moderatorem wszystkich spotkań była p. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach Zofia Franc
11. W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)
Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Gminy, Dyżury radnych, Chat z samorządowcami, Ujednolicony imienny adres mailowy, E-Formularz, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.
Zadanie Dostępni Radni realizowaliśmy wykorzystując
 Imienną skrytkę pocztową
 Dyżury Radnych
 Spotkania tematyczne dla każdej kategorii wiekowej
W naszej gminie odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami w postaci dyżurów Radnych, spotkań tematycznych dla różnego przedziału wiekowego – od dzieci w wieku przedszkolnym aż po seniorów, a także akcji społecznych „Cała Polska Czyta Dzieciom” i „Sprzątanie Świata”
Każdy z Radnych otrzymał na początku akcji koszulkę z napisem „Jestem Radnym Gminy Kołczygłowy” promująca akcję MGMW w której był ubrany podczas wszystkich spotkań i uroczystości gminnych (Dni Kołczygłów, Dożynki, Święto Ryby, Biesiada Ziemniaka) Dzięki temu był bardziej rozpoznawalny dla potencjalnych petentów. Każdy z mieszkańców mógł podejść zadać pytanie lub złożyć wniosek bez konieczności wchodzenia do urzędu.
Dla Radnych utworzono ogólno dostępna pocztę login;dostę[email protected]
12. W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady? (dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie)
Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: transmisja on- line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje radiowe, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.
—————————————————
13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?
Za największe osiągniecie w dotychczasowej realizacji zadania uważamy przekonanie samych radnych oraz zaangażowania mieszkańców do uczestnictwa w akcji. Za duże osiągniecie uważamy także uświadomienie mieszkańców jakie maja prawa
14. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie )
1 2 3 4 5
15. Dodatkowe uwagi.
brak