Pomiń menu

Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza

11 grudnia w redakcji Gazety Sołeckiej w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza.

Myślę, że to doskonała wiadomość dla wszystkich mówiąca o tym, że nie tylko możemy pracować sami w gronie sąsiadów, ale możemy budować struktury, które będą pomagać innym sołtysom.

Pan Senator Ireneusz Niewiarowski zebrał grupę wspaniałych ludzi na spotkanie założycielskie Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza.

11 grudnia 2012 r. to data historyczna, która należy zapamiętać.

Jako sołtys i uczestnik akcji Masz Głos, Masz Wybór zostałem zaproszony na to spotkanie i miałem przyjemność uczestniczyć w dyskusji nad statutem naszego stowarzyszenia.

Moje zaangażowanie w działalność społeczną i uczestnictwo a akcji zostało nagrodzone wyborem na Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Już za kilka miesięcy zaczynamy nabór na członków i tworzenie kół gminnych oraz powiatowych.

ZAPRASZAMY.