Pomiń menu

Ulica Celna w Nysie po zmianach

14 grudnia 2012 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór w zadaniu Wspólna przestrzeń.

Podczas spotkania zaprezentowana została „Wizualizacja ulicy Celnej po zmianach”, które wspólne z mieszkańcami udało się wypracować w istniejącej już koncepcji.
W spotkaniu wzięli udział zainteresowani tematem mieszkańcy (głównie przedsiębiorcy, którzy mają lokale handlowe na ul. Celnej) oraz przedstawiciel władz, wiceburmistrz Pan Piotr Walach.
Koncepcja architektoniczna uległa poprawie zgodnie z niektórymi sugestiami mieszkańców. Nie wszystko udało się zmienić, gdyż na przeszkodzie stały odgórne zalecenia konserwatora zabytków.
Najczęściej padały pytania o odległości między pionowymi żaluzjami, które mają przebiegać wzdłuż ul. Celnej oraz dotyczące miejsc parkingowych i sposobu parkowania. Projektanci założyli, iż ruch samochodowy będzie jednokierunkowy, co spowoduje ograniczenie natężenia przejeżdżających w tym miejscu samochodów. W koncepcji uległ zmianie wygląd mebli miejskich (ławki, kosze na śmieci), zwiększenie terenów zielonych oraz przeprojektowano oświetlenie.
Przebudowa ul. Celnej została przesunięta na 2014 rok, ponieważ w tym samym czasie ruszy wymiana instalacji wodnej i gazowej w tym miejscu.
Tym razem była słaba frekwencja, tylko 18 osób.
Media: Radio Opole i Radio Nysa.