Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica

Nie spoczywamy na laurach. Wraz z nowym rokiem podjęliśmy się nowych zadań.

11 grudnia na spotkaniu z wójtem ustaliliśmy, które zadania gminy na ten rok młodzi radni będą konsultowali wraz z młodzieżą i mieszkańcami gminy. Po spotkaniu opracowaliśmy harmonogram działań na ten rok. Obecnie ogłosiliśmy nabór do pracy w Grupie Reprezentatywnej, która opracuje listę pomysłów na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego.

Spotkanie grupy odbędzie się 22 stycznia w Orłowie w ośrodku ekologicznym. Nabór wśród młodzieży ogłosiliśmy na facebooku i w Gimnazjum. O wynikach naszej pracy poinformujemy.