Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica – podsumowanie spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Młodzież z terenu gminy uczestniczyła w spotkaniu, które zorganizowali młodzi radni. Tematem spotkania był fundusz sołecki. Spotkanie trwało dwa dni w wyremontowanym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

Młodzież pracowała w grupach, zgodnie z miejscem zamieszkania. W ten sposób zostały wypracowane propozycje dla kilku sołectw w gminie. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży. Najbardziej potrzebują miejsca do spotkań, gdzie mogliby spędzać czas po zajęciach w szkole. Dlatego młodzież chciałaby aby sołectwa współfinansowały remont istniejących świetlic oraz dofinansowały wyposażenie tych świetlic. Chcą aby pojawiły się ławki i kosze na śmieci nad jeziorami oraz rampy do jeżdżenia na deskach. Chcieliby aby sołectwa przeznaczyły pieniądze na organizację jednej w roku imprezy poświęconej dzieciom i młodzieży np. z okazji Dnia Dziecka. Pomysłów było wiele. Młodzieżowa Rada Gminy sporządzi raport, który przekaże sołtysom i wójtowi.