Pomiń menu

Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica – Urząd Gminy informuje ospotkaniu w Orłowie w związku z funduszem sołeckim.

Na stronie urzędu gminy znajduje się informacja o nowym zadaniu, które związane jest z funduszem sołeckim.

22 stycznia wraz z młodzieżą z terenu gminy będziemy rozmawiali na temat funduszu sołeckiego. Wspólnie z uczestnikami spotkania chcemy wypracować listę pomysłów na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Na tym spotkaniu chcemy pokazać młodzieży, że warto interesować się wszystkimi sprawami związanymi z naszym miejscem zamieszkania i czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Poniżej przesyłamy linki do strony gminnej:

http://www.pluznica.pl/17-aktualnosci/aktualnosci-2013/379-fundusz-solecki

http://www.pluznica.pl/17-aktualnosci/aktualnosci-2013/391-spotkanie-mrgp-dot-funduszu-soleckiego