Pomiń menu

Świętochłowickie Forum Organizacji Pozarządowych

Fundacja "Wspólne Świętochłowice" rozpoczyna działania w 2013 roku od spotkania roboczego Forum Organizacji Pozarządowych w Świętochłowicach. W czasie spotkania omówimy plan pracy FOP w bieżącym roku, oraz wybierzemy inicjatywy, które chcielibyśmy wspólnie zrealizować dla mieszkańców naszego miasta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lutego o godzinie 18.00. Spotykamy się w siedzibie organizacji partnerskiej w ramach FOP – w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „Spróbuj z Nami” w Świętochłowicach.

Świętochłowickie Forum Organizacji Pozarządowych powstało w 2010 roku z inicjatywy „Wspólnych Świętochłowic” i było efektem działań, które realizowaliśmy w ramach programu „Daj Głos Mieszkańcom”. Od tego czasu odbyło się już szereg spotkań świętochłowickich organizacji, w ramach których skutecznie wypracowano kilka inicjatyw oraz rekomendacji dla władz naszego miasta.