Pomiń menu

Sprawozdanie z prac nad funduszem sołeckim złożone w gmine.

W ramach pracy nad funduszem sołeckim odbyły się 4 spotkania zorganizowane przez Młodzieżową Radę wraz z młodzieżą z terenu gminy. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 65 osób. Wypracowaliśmy listę konkretnych propozycji na przeznaczenie pieniędzy z funduszu sołeckiego dla 16 sołectw z 19 istniejących na terenie naszej gminy.

Sprawozdanie z pracy nad funduszem sołeckim zostało przekazane do gminy. Na najbliższym spotkaniu z sołtysami wójt przedstawi wyniki jakie opracowała Młodzieżowa Rada po spotkaniach z młodzieżą. Młodzież i dzieci z terenu gminy potrzebują miejsc, w których mogliby się spotykać po szkole. Chcą aby sale wyposażone były w różne gry, komputery i sprzęt sportowy. Zależy im na wyremontowaniu boisk oraz placów zabaw. Chcieliby aby były organizowane wyjazdy do kina lub teatru i jeden raz w roku zabawa dla dzieci. Mamy nadzieję, że część propozycji zostanie uwzględniona w przyszłym budżecie sołectw.