Pomiń menu

Wyrok NSA w sprawie kosztorysów

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego i podtrzymał w mocy wyrok WSA przyznając tym samym rację naszej redakcji. W czerwcu 2012 roku zapadł w tej sprawie wyrok WSA w Łodzi, jednak samorząd wystąpił o jego kasację. Na rozprawie, która odbyła się 14 grudnia 2012r. w Warszawie NSA uznał wyrok łódzkiego sądu za słuszny. Jeszcze raz zostało więc potwierdzone, że dokumentacja inwestycji prowadzonej za publiczne pieniądze nie może być ukrywana przed obywatelami. Wyrok jest ostateczny.

temida3

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego i podtrzymał w mocy wyrok WSA przyznając tym samym rację naszej redakcji.

Od kilku lat Jerzy Strzałkowski prowadził spór z wójtem T. Bystrońskim dotyczący tego, czy kosztorys inwestorski jest informacją publiczną. W czerwcu 2012 roku zapadł w tej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Sąd uznał, że kosztorys, jako dokument zawierający informacje na temat kosztów inwestycji publicznych, jest informacją publiczną. Jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżyło ten wyrok do Najwyższego Sądu Administracyjnego występując o jego kasację.

Na rozprawie, która odbyła się 14 grudnia 2012r. w Warszawie NSA uznał wyrok łódzkiego sądu za słuszny. Jeszcze raz zostało więc potwierdzone, że dokumentacja inwestycji prowadzonej za publiczne pieniądze nie może być ukrywana przed obywatelami. Wyrok jest ostateczny.