Pomiń menu

Dzielenie się doświadczeniami po udziale w Akcji ciąg dalszy:)

12 kwietnia 2013 roku opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica p. Jolanta Osińska uczestniczyła w spotkaniu studyjnym i opowiadała o akcji Masz Głos Masz Wybór.

W ramach Akcji Decydujmy Razem została  zorganizowana  wizyta studyjna  w gminie Płużnica w Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie. Podczas tego spotkania poruszane były  tematy związane z partycypacją społeczną . W spotkaniu uczestniczyło 20 osób z terenu powiatu wąbrzeskiego. Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Jednym z tematów spotkania było budowanie współpracy pomiędzy organizacjami, władzami samorządowymi i lokalnym społeczeństwem. Opiekunka młodzieżowej rady opowiadała jak przebiegała realizacja zadania w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. W jaki sposób przeprowadzano diagnozę i budowano zespół partycypacyjny. Uczestnicy spotkania po prezentacji zadawali dużo pytań, gratulowali osiągniętych wyników oraz Nagrody Super Samorząd.