Pomiń menu

Europejski Rok Obywateli 2013 w Rabce-Zdroju

Dołączyliśmy 19.04.2013 do Porozumienia na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013

Inicjatorem dyskusji na temat wizji aktywnego obywatelstwa w Polsce jest osiem organizacji pozarządowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Civis Polonus, Fundacja Schumana, Fundacja Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Organizacje te powołały do życia Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 (PERO). Celem Porozumienia jest zainicjowanie w Polsce realnej debaty na temat aktywnego obywatelstwa i sformułowanie konkretnych postulatów dotyczących praktycznego wymiaru funkcjonowania praw i instytucji obywatelskich w Polsce i Unii Europejskiej.

Porozumienie powołało do życia grupy robocze, które zajmą się opracowaniem postulatów w trzech obszarach:
-Prawa obywatelskie w praktyce
-Obywatelstwo społeczne
-Dialog społeczny

Rolę koordynatora działań realizowanych w ramach Porozumienia pełni Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Porozumienie na rzecz Europejskiego Roku Obywateli 2013 jest otwartą platformą współpracy. Może do niego przystąpić każda polska organizacja pozarządowa lub inicjatywa obywatelska, która w całości akceptuje postanowienia manifestu ogłoszonego przez europejski sojusz EYCA a także treść deklaracji krajowej sieci PERO.