Pomiń menu

Pierwsze koty za płoty

Mamy wybraną przestrzeń. Mamy pełen entuzjazmu zespół!  Zaczynamy!

Poniżej spisaliśmy nasze założenia – na dzień dzisiejszy. Mamy nadzieję, że rzeczywistość nas zaskoczy pozytywnie.

Nazwa zespołu: Prawo do Podwórek

IMG_0911 IMG_0910

Podzespoły

Architektura Krajobrazu, skład: Agnieszka Juraszek, Agnieszka Bocheńska, Aleksandra Gierko

Laboratorium Prawne: Aleksandra Kowalska, Mateusz Kokoszkiewicz

Organizacyjny: Karolina Mróz, Maja Zabokrzycka, Dorota Whitten

Cel Główny

Wypracowanie uniwersalnego Modelu Uwalniania Podwórek, który byłby odpowiedzią na propozycje rozwoju Nadodrza „po rewitalizacji” zawarte w Masterplanie. Model w założeniu ma dawać możliwość i narzędzia do przejęcia inicjatywy i podejmowania działań we wnętrzach podwórzowych przez mieszkańców. A w efekcie długofalowym – stanowić narzędzie integracji i budowania tożsamości lokalnej.

Cel Szczegółowy

Wspólna, sąsiedzka aranżacja podwórka w obrębie kamienic Łokietka 5, Łokietka 7, Łokietka 9, stworzenie przestrzeni dla mieszkańców i użytkowników – przetestowanie wstępnego Modelu Uwalniania Podwórek.

platforma Teren

Elementy Uniwersalnego Modelu Uwalniania Podwórek

– opis procedury prawnej dzierżawy podwórka – obecne możliwości działania

– wskazówki dotyczące aranżacji podwórka niskim kosztem, opis metod pocket garden, recyclingu i upcyklingu

– opis doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy sąsiedzkiej

– rekomendacje zmian prawnych i proceduralnych na rzecz „uwolnienia” podwórek.

 Etapy prac Zespołu

I Etap:

Wspólne, sąsiedzkie opracowanie projektu aranżacji w obrębie kamienic Łokietka 5, Łokietka 7, Przygotowanie i przeprowadzenie procedur prawnych, realizacja projektu, ewaluacja – zebranie rekomendacji i dobrych praktyk – opracowanie uniwersalnego Modelu Uwalniania Podwórek.

II Etap:

Upowszechnianie uniwersalnego Modelu Uwalniania Podwórek w trakcie konferencji dotyczącej mapy problemów społecznych i kapitału Nadodrza. Mapie towarzyszyć będzie  publikacja pt. Masterplan 60+ czyli koreferat do Masterplanu dla Przedmieścia Odrzańskiego, stanowiąca zbiór rekomendacji i dobrych praktyk. Jeden z rozdziałów Masterplanu 60+ poświęcony zostanie właśnie Uwalnianiu podwórek jako dobrej prkatyce budowania tożsamości w obrębie grupy sąsiadów i na terenie własnego podwórka, integracji pokoleniowej, sąsiedzkiej i in.

Konsultacje uniwersalnego Modelu Uwalniania Podwórek

Działania rzecznicze w związku z rekomendacjami zmian prawnych i proceduralnych

Upowszechnianie Modelu

Słownik pojęć:

Masterplan dla Przedmieścia Odrzańskiego – „mapa działań w procesie rewitalizacji”, umożliwiająca sterowanie tym złożonym, interdyscyplinarnym procesem, którego celem jest poprawa jakości życia i pracy. Masterplan ma być narzędziem pozwalającym prowadzić wszelkie prace określonymi etapami, w sposób skoordynowany i zgodny z założonymi celami.

Masterplan 60+ – koreferat do Masterplanu dla Przedmieścia Odrzańskiego przygotowany przez Fundację Dom Pokoju w ramach projektu „Stallone i Szapałowska też zdmuchnęli 60 świeczek czyli Senior na Nadodrzu”. Projekt sfinansowany jest w ramach programu rządowego ASOS przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem dokumentu jest zaprezentowanie rekomendacji strategicznych oraz modeli działania z perspektywy mieszkańców Nadodrza w wieku 60+. Opracowany on został przy współudziale zespołu ekspertów Obserwatorium Kapitału Społecznego Nadodrza prowadzonego przez Fundację Dom Pokoju.