Pomiń menu

Przykład działań młodzieżowej rady oraz udział w akcji Masz Głos Masz Wybór jako dobre praktyki w FISE

22 kwietnia z inicjatywy Fundacji Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych nagrywany był reportaż z młodzieżową radą w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej.

Młodzi radni opowiadali o projektach i zadaniach jakie realizowali od momentu powstania MRG w Płużnicy. Głównym tematem była praca młodych radnych nad strategią rozwoju gminy oraz udział w Akcji Masz Głos Masz Wybór i wykonywanie zadania „Wspólna przestrzeń”.  Współpracę z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych rozpoczęliśmy w listopadzie minionego roku, wtedy odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Płużnicy. Później przedstawiciele fundacji kontaktowali się z nami kilka razy proponując nam udział w reportażu na nasz temat. Fundacja chce zamieścić nasze działania jako przykład dobrych praktyk.