Pomiń menu

Tworzenie strategicznego planu rozwoju dzielnicy Ponikwoda

Projekt ma na celu stworzenie zrozumiałego dla przeciętnego mieszkańca dokumentu/mapy ukazującego jak w przyszłości będzie wyglądała cała dzielnica, oraz najbliższa okolica w której mieszka. Obecne informacje udostępniane przez urzędy są skomplikowane i niejednorodne (MPZP vs mapa geodezyjna).

Tworzeniem planu zajmą się przede wszystkim Rada Dzielnicy Ponikwoda jako organizator, oraz Rada Kultury Przestrzeni, organ powołany przez Prezydenta Lublina, jako ekspert w dziedzinie architektury przestrzeni oraz Wydział Planowania w Lublinie jako organ określający spójność propozycji z możliwościami proceduralnymi oraz istniejącym prawem miejscowym.

Do współpracy zaprosimy wszystkie osoby i organizacje, które zechcą zaopiniować lub zaproponować konkretne rozwiązania (np środowisko rowerzystów), a także organizacje, których celem jest aktywizacja obywatelska (np. PAS) jako partnera wspomagającego konsultacje społeczne. Te ostatnie będą nie tylko wskazywać kierunki potrzeb mieszkańców, ale także wskażą jak ma wyglądać dokumentacja, aby była zrozumiała.

Do czasu powstania ostatecznego dokumentu/dokumentów, wszelkie informacje dotyczące prac będą ukazywały się na stronach serwisu Rady Dzielnicy Ponikwoda, a być może także gdzie indziej.

Po zakończeniu prac, będziemy starali się o umieszczenie dokumentów także na stronach Urzędu Miasta Lublin.