Pomiń menu

W Korfantowie rozpoczynamy akcję!

Fundacja "Przyszłość i Rozwój" na rzecz Gminy Korfantów wystąpiła z propozycjami współpracy w nowej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór do Burmistrza Korfantowa.

         W liście intencyjnym Prezes Ryszard Nowak pisze

” w kampanii „Masz Głos, Masz wybór”, w ramach której chcemy realizować zadanie „ dostępni samorządowcy”, chcemy zachęcić Pana, urzędników samorządowych oraz radnych do większej otwartości, poprawy komunikacji na linii samorządowcy-mieszkańcy gminy. Proponujemy w jej ramach opracować plan konkretnych działań zmierzających do poprawy relacji i wzajemnej współpracy wszystkich grup politycznych formalnych i nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz firm na terenie naszej gminy. Jesteśmy otwarci na każde sugestie, które pozwolą na zjednoczenie działań wokół spraw, które wszyscy uznają za najważniejsze. Liczymy, że wspólne działania sprawią zwiększenie zaufania mieszkańców do władzy samorządowej, także poczucia dumy ze swojej małej ojczyzny.”

       Na podsumowanie Prezes Nowak zapewnia:

Realizując swoją misję działania na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz rozwoju demokratycznych instytucji w naszej gminie, chcemy szczerze współdziałać ze wszystkimi, którzy mają taki sam interes jak my – dobro mieszkańców oraz poprawę komunikacji pomiędzy władza samorządową, a mieszkańcami! Wznieśmy się wszyscy ponad podziały i personalne animozje – działajmy na rzecz wspólnego dobra.!