Pomiń menu

Masz Głos na Sesji Rady Miasta Zamość

Podczas XXX Sesji Rady Miasta w Zamościu głos mieli nie tylko Radni i władze miasta, ale również tradycyjnie mieszkańcy, stąd nasza obecność i wypowiedź naszej przedstawicielki nt. rozpoczęcia kolejnej edycji akcji Masz Głosz, Masz Wybór na terenie naszego miasta.

Na XXX Sesji Rady Miasta Zamość (27.05.2013 r.) poruszanych było wiele kwestii, w tym kwestia prowadzenia akcji MGMW w Zamościu, która została poruszona przez Agatę Piłat  – członkinię naszego stowarzyszenia.

Jej wystąpienie dotyczyło prowadzonej przez nas już po raz kolejny akcji Masz Głos, Masz Wybór na terenie naszego miasta i realizowanych przez nas 2 zadaniach: Inicjatywa Lokalna oraz Dostępni Samorządowcy (drugie zadanie realizujemy przy współpracy z Zamojskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy). Agata w swych słowach zaprosiła do zaangażowania się w nią władze miasta, radnych, przewodniczących osiedli oraz wszystkich mieszkańców Miasta Idealnego. Poinformowała wszystkich zebranych również o zbliżającej się pierwszej debacie nt. Inicjatywy Lokalnej, która będzie miała miejsce 6 czerwca w godzinach 18:00-20:00 w Klubie KOSZ przy ul. Szczebrzeskiej 3 oraz o organizowanym przez nas przy współpracy z władzami miasta oraz ZSD Święcie Samorządu lokalnego, które w tym roku organizujemy 9 czerwca na Rynku Wielkim w Zamościu.

461182_653998701282488_1991389432_oFOT. Daniel Czubara, Gazeta Zamojska (www.zamojska.com)