Pomiń menu

Olsztyński Budżet Obywatelski – dyskutujemy.

23 maja, w tym samym dniu w którym na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta oficjalnie poinformowano o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem budżetu partycypacyjnego w Olsztynie, odbyła się Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska poświęcona zagadnieniom związanym z procedurami OBP.

W Kawiarence wzięli udział m.in. prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, radny rady miasta Olsztyna Łukasz Łukaszewski, pełnomocnik prezydenta Olsztyna ds. NGO Monika Michniewicz.
W trakcie interesującej dyskusji, uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na wiele istotnych kwestii, koniecznych do uwzględnienia przy konstruowaniu założeń i realizacji Olsztyńskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Postulaty po wspólnej dyskusji:

• Ze względu na małą ilość czasu w bieżącym roku budżet powinien być wprowadzony zarządzeniem prezydenta. Kolejne edycje budżetu powinny mieć podstawę w uchwale Rady Miasta Olsztyna. Należy włączyć radnych w prace nad budżetem obywatelskim.
• Należy zastanowić się nad formułą najefektywniejszego połączenia procesu osiedlowego i ogólno-miejskiego, przy założeniu że w roku bieżącym rady osiedli będą pełnić funkcję pomocniczą.
• Niezwykle istotna sprawą, jest sposób i forma zgłaszania projektów. Właściwym wydaje się, aby na gotowym wniosku każdy z pomysłodawców musiał zebrać 10 – 15 podpisów poparcia. Należy dokładnie ustalić formy zgłaszania (papierowo, elektronicznie) i przygotować jasny i czytelny wniosek.
• Wnioski powinny być weryfikowane formalnie przez Urząd Miasta. Należy wziąć pod uwagę celowość weryfikowania możliwości realizacyjnych wniosku.
• Powinien powstać punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogliby dowiedzieć się wszystkiego na temat budżetu obywatelskiego i prawidłowego wypełnienia wniosku. Punkt mógłby pomagać w wypełnieniu wniosku, oceniać zgodność formalną i wykonalność. Pomagałby także w sporządzaniu początkowego kosztorysu.
• Należy założyć etapowanie inwestycji. Albo dozwolone na poziomie wniosku, albo w razie wygrania wniosku przekraczającego finansowo dostępną pule.
• Trzeba zadbać o informację zwrotną i właściwe uzasadnienie dla każdego odrzucenia wniosku pod względem formalnym.
• Rady Osiedli powinny być organizatorem procesu zgłaszania i wyboru projektów na własnym osiedlu. W pierwszym roku ich działania powinny być mocno wspierane.
• W razie wypracowania przez Rady Osiedli kompromisu, należy dopuścić możliwość łączenia budżetów osiedlowych i przyjmowanie wniosków na wielokrotność 50 000 zł – projektów wspólnych 2- i więcej Rad Osiedli.
• W procesie konieczne jest uwzględnienie etapu dyskusji mieszkańców nad projektami.
• Każdy z mieszkańców powinien mieć możliwość przyznania 5 punktów. Rozkład punktów pomiędzy projektami zależy od każdego głosującego.
• Do głosowania należy dopuścić mieszkańców od 16 roku życia. Akcja edukacyjna powinna także uwzględniać młodzież.
• Należy zadbać o zróżnicowane możliwości głosowania. Internet i papier.
• Należy postarać się o jak najskuteczniejszą akcję informacyjno – edukacyjną o budżecie skierowaną do mieszkańców, na każdym etapie projektu.
• Jeżeli tegoroczny budżet zadziała satysfakcjonująco, należy postarać się o zwiększenie kwoty do rozdysponowania w przyszłym roku.
• Podczas przygotowywania kolejnej procedury należy zastosować mechanizmy premiujące większą frekwencję na osiedlach.