Pomiń menu

Po spotkaniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

16 maja odbyło się spotkanie z Podinspektorem ds. obsługi Rady Gminy.

Pani Agata Mika przygotowała prezentacje na temat funduszu sołeckiego. Wyjaśniła młodzieży w jaki sposób naliczany jest fundusz sołecki, jakie terminy są ważne przy jego planowaniu i realizacji oraz zapoznała uczestników spotkania z najważniejszymi dokumentami związanymi z funduszem. Podczas spotkania młodzi radni analizowali dokumenty wraz z opiekunemSAMSUNGSAMSUNG i przedstawicielem Urzędu GmiSAMSUNGny.  SAMSUNGSAMSUNGSAMSUNG