Pomiń menu

Spotkanie organizacyjne

Jesteśmy po spotkaniu organizacyjnym Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto, na którym omówiono istotę Inicjatywy lokalnej oraz, że działania wiążą się z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Panie opracowały plan działań mających na celu promowanie Inicjatywy Lokalnej w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Pozdrawiamy Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto