Pomiń menu

Spotkanie w gmine

Opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy spotkała się  z wójtem, przewodniczącym rady oraz Inspektorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy przy realizacji zadania Fundusz sołecki przez MRGP. Ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się  wspólne spotkanie młodych radnych z pracownikami urzędu oraz sołtysami po to aby nawiązać współpracę z sołectwami.