Pomiń menu

Trzebiatów-Centralny w Masz Głos,Masz Wybór

Stowarzyszenie Trzebiatów Centralny bierze udział w tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór, której celem jest wsparcie współpracy władz samorządowych i mieszkańców.

logo_stc

Do akcji zaproszone zostały przede wszystkim organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media. Uczestnikom organizatorzy oferują telefoniczne, mailowe, a nawet osobiste wsparcie ekspertów, a wybranym udział w szkoleniach oraz mikrogranty na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania.

Nasze Stowarzyszenie realizować będzie zadanie pn. Inicjatywa lokalna. Inicjatywa lokalna to mechanizm dzięki, któremu mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Inicjatywa integruje społeczność i pozwala organizować wydarzenia jednorazowe (np. festyn), cykliczne (ciekawe zajęcia w domu kultury) czy stworzyć coś namacalnego (np. zbudować parking).

Najskuteczniejszym uczestnikom – tj. takim, którzy nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami – organizatorzy przyznają nagrodę Super Samorząd. W latach 2011 oraz 2012 patronował jej Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Akcję Masz Głos, Masz Wybór organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Stowarzyszenie Szkoła Liderów.