Pomiń menu

Warsztaty komputerowe dla samorządowców

Zamojscy radni w wieku 50+ w ramach zadania Dostępni samorządowcy będą mieli okazję nauczyć się obsługi komputera celem poprawienia swojej dostępności dla mieszkańców miasta.

W dniu dzisiejszym rozpoczną się pierwsze zajęcia komputerowe dla pierwszej grupy radnych i przewodniczących osiedli, którzy zgłosili chęć nauki obsługi komputera. Pierwsze zajęcia wprowadzające w cyfrowy świat, które zaplanowane są na dwa dni (17 i 18 maja) obejmować będą podstawy obsługi komputera, w tym m.in.:

  • panuję nad gryzoniem, czyli myszką komputerową,
  • uczę się pisania i podstaw edycji tekstu w programie Word,
  • szukam informacji za pomocą Google,
  • korzystam z poczty elektronicznej,
  • korzystam z serwisów informacyjnych,
  • korzystam ze strony miasta i BIP,
  • idę do kina, ZOO,
  • social media: Facebook.

Zajęcia prowadzone będą przez Barbarę Kolbus, prezes zarządu naszego stowarzyszenia, a zarazem Latarnika Polski Cyfrowej przy wsparciu pedagoga Katarzyny Miski będącej członkiem zarządu stowarzyszenia.