Pomiń menu

Witamy w akcji 2013: Masz Głos Masz Wybór – Inicjatywa Lokalna

Wracamy do akcji. Po sukcesie w poprzedniej edycji mamy ambicję dobrze działać w bieżącym roku, by sukces przynajmniej powtórzyć. Przystąpiliśmy do zadania Inicjatywa lokalna. Już po szkoleniu, ale nasza gmina Wisznia Mała nie ma niestety jeszcze podjętej uchwały o inicjatywie lokalnej. Nasze działania teraz będą więc skupione na mobilizacji Gminy, by stosowną uchwałę podjęto i określono także sposób oceniania wniosków.