Pomiń menu

Zaczynamy akcję!

Zaczynamy starania o utworzenie wybiegu dla psów w dzielnicy Czechów Północny w Lublinie. Może nie być łatwo, gdyż żadne przepisy prawa miejscowego ani regulamin utrzymania czystości i porządku, nie przewidują konieczności tworzenia tego typu obiektów, ale wierzymy w dobrą wolę mieszkańców, władz miasta i urzędników.

Wniosek się tworzy, zbieramy informacje konieczne do jego uzasadnienia np. opinie behawiorystów zwierzęcych. Na portalu społecznościowym utworzyliśmy wydarzenie, które ma ułatwić zebranie podpisów pod wnioskiem. http://www.facebook.com/events/119565718245950/?fref=ts

Bardzo nam miło, gdyż zgłosiła się radna z Rady Dzielnicy Czechów Płn. z ofertą wsparcia naszych starań. 🙂

LUNA Na zdjęciu bezdomna LUNA, dla której, przy okazji, poszukujemy domu!