Pomiń menu

Zadanie rozpoczęte:)

Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy w związku z realizacją zadania "Fundusz sołecki".

29 kwietnia opiekunka Młodzieżowej Rady Gminy spotkała się z Sekretarzem Gminy – Magdą Szczepanik w związku z przystąpieniem do Akcji Masz Głos Masz Wybór. Podczas spotkania ustalono, że pracownik gminy p. Agata Mika – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy będzie współpracowała z MRG przy realizacji zadania. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania spotkania p. Agaty Miki z MRG, która zapozna młodzież z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego. Będziemy na bieżąco informować o naszych postępach podczas wykonywania tego zadania.