Pomiń menu

Ankietujemy…

We wtorek, 11 czerwca, odbyło sie drugie spotkanie grupy inicjatywnej. Zdano relację z wizyty u burmistrza oraz omówiono ankietę.

Delegacja, która spotkała się z Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek, przedstawiła pozostałym przebieg wizyty i wnioski z niej płynące. Następnie omówiliśmy ankietę, przygotowaną przy znaczącym wsparciu koordynatora zadania Wspólna Przestrzeń – Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Ustaliliśmy sposób ankietowania najliczniejszej grupy użytkowników przestrzeni, która jest obiektem naszej pracy, czyli uczniów.
Już następnego dnia, w ramach lekcji wychowawczych, udało się przeprowadzić badanie w połowie grupy docelowej. Z obserwacji wynika, że uczniowie doskonale radzą sobie z odpowiedziami na zadane pytania.
Przed nami jeszcze jedna tura i będzie można przystąpić do opracowania wyników i wniosków.

DSC07416DSC07415