Pomiń menu

Czas intensywnej pracy, planów i zapału

Nasze działania wzbudzają emocje. Dość skrajne. Otoczenie przygląda się. My działamy.

Na walnym zebraniu stowarzyszenia, 20 maja, wszystkim przybyłam zostały przekazane informacje z szkolenia. Oczywiście „w pigułce”. Postanowiono zintensyfikować działania w maju i czerwcu. Ustalono dzień (wtorek 19: 00) i częstotliwość spotkań- najrzadziej co dwa tygodnie, jeśli będzie potrzeba to częściej.  Na tym spotkaniu wyłoniła się również grupa chętnych do wykonania obserwacji terenu. I już po kilku dniach, 22 maja, zredagowano pierwsze wnioski. Wynik z wizytacji terenu został omówiony na spotkaniu 29 maja, na którym również opracowano harmonogram całej Akcji. O naszych pracach został powiadomiony zarządzający terenem, dyrektor szkoły. Możemy liczyć na wsparcie i współpracę z jego strony.  Najbliższe działania to ankietowanie, wizyta u burmistrza oraz spotkania z przedstawicielami grup użytkowników.  Chcemy przedstawić nasz cel oraz wymienić opinie i doświadczenia.  

U DyrektoraObserwujemyNa przerwie